Установчі документи


 

 

 

 

 Висновки
експертної комісії з акредитації спеціальності
5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» (згідно з актом узгодження 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка)
напрям 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (згідно з актом узгодження 14 Електрична інженерія )

 

 Висновки
експертної комісії з акредитації спеціальності
5.07010103 " Організація перевезень і управління на залізничному транспорті” (Згідно з актом узгодження 275 Транспортні технології (за видами))
напрям 6.070101 "Транспортні технології ” (Згідно з актом узгодження
27 Транспорт)

 

Висновки
експертної комісії з акредитації спеціальності
5.05040103 «Виробництво сталі і феросплавів» (згідно з актом узгодження 136 Металургія) напрям 6.050401 «Металургія»
(згідно з актом узгодження 13 Механічна інженерія )

 

Висновки
експертної комісії з акредитації спеціальності
5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» (Згідно з актом узгодження 273 Залізничний
транспорт)
6.070105 «Рухомий склад залізниць» (Згідно з актом узгодження 27 Транспорт)

 

Висновки
експертної комісії з акредитації спеціальності
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» (згідно з актом узгодження 133 Галузеве машинобудування)
напрям 6.050502 «Інженерна механіка» (згідно з актом узгодження 13 Механічна інженерія)

 

Висновки
експертної комісії з акредитації спеціальності
5.05040106 «Обробка металів тиском»
(згідно з актом узгодження 136 Металургія)
напрям 6.050401 «Металургія»
(Згідно з актом узгодження 13 Механічна інженерія )